Mācos draudzēties

Jau pirmsskolas vecumā svarīgi pievērst bērna uzmanību viņa paša emocijām, mācīt tās iepazīt un veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un apkārtējiem. Šīs aktivitātes palīdz veidot izpratni par individualitāti un savstarpēju cieņu.

Eksperts

Zane Avotiņa

Centra "Līna" psiholoģe

Veidot attiecības ir gana satraucošs un interesants process. Kādam tas izdodas vieglāk, kādam grūtāk. Liela nozīme tam, kā bērns veidos attiecības, ir vecāku un bērnu  mijiedarbībai. Bērni mācās no vistuvākajiem - cienīt, rūpēties, atbalstīt un izrādīt mīlestību.

Draugi

Una Kārkliņa-Gavare

7 bērnu māmiņa

Bērni ļoti vēlas draudzēties ar citiem bērniem un to arī labi prot, varbūt savā ziņā tāpēc, ka nav obligātās komunikācijas nogurdināti skolas ikdienā. Priecātos, ja mums pie mājas būtu kopējs pagalms, kur satikt kaimiņu bērnus un veidot attiecības. Tieši pagalmā (ne pārāk ciešā vecāku uzraudzībā) viņi iemācās saprast robežas, kas ir droši vai nedroši fiziskajās aktivitātēs – skriešanā, braukšanā, kāpelēšanā kokos... Te viņi nobriest patstāvībā, piedzīvo blēņas un smieklus, pamācības, reizēm arī pārinodarījumus, tomēr pāri visam – draudzību. Bieži negatīvas emocijas ir kā priekšvēstnesis slimošanai, tādēļ tās mēģinām atpazīt, izrunāt un līdzsvarot, nereti līdz slimībai nemaz nenonākot. Te ļoti palīdz Baha ziedi (ziedu terapija), un bērniem tie patiešām patīk. Vērojot un analizējot citam citu un dabu, mēs pilnveidojam arī savu emocionālo attīstību.